Kleine lettertjes

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor alle taarten en sweet tables. Bij bestellen van bruidstaarten gelden bruidstaart algemene voorwarden.

  1. Identiteit van de ondernemer

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en diensten en/of overige rechtsbetrekkingen die tot stand komen met ZZ Sweet Studio, Louis Couperusstraat 141, 1822LG, Alkmaar, Nederland, telefoonnummer: 06 23 51 55 10, email: zzsweetstudio@gmail.com . Ingeschreven bij de KvK Alkmaar onder nummer:66833701, BTW nummer NL650888984B01.

 

  1. Toepasselijkheid

2.1 Door een bestelling te doen via telefoon, whatsapp bericht, per mail of via website contactformulier gaat u een overeenkomst aan met ZZ Sweet Studio en geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.  Alle goederen blijven eigendom van ZZ Sweet Studio tot de volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden.

 

  1. Opdracht plaatsen

3.1 U kunt een taartopdracht via telefoon, whatsapp bericht, per mail of via website contactformulier opgeven. Er wordt hierna zo spoedig mogelijk contact met u gezocht via de email of telefoon.

3.2 Al onze prijzen zijn inclusief btw.

3.3 Na het plaatsen van een bestelling dient het volledige bedrag te worden overgemaakt.

3.4 De taarten kunnen afgehaald  worden in Alkmaar.

3.5 Binnen Alkmaar worden de taarten voor vast bedrag van 6,95€ bezorgd.

3.6 Bij bezorging buiten Alkmaar rekenen we 0,35€ per kilometer binnen (heen en terug reis) een straal van 30 km daarbuiten zijn de bezorgkosten 0,65€ per km.

3.7. Een custom made cake bij ZZ Sweet Studio moet ruim 3 weken van tevoren besteld worden. Bruidstaart moet minimaal 3 maanden van tevoren besteld worden.

3.8. Taart bestellen is  vanaf 12 personen mogelijk, cupcakes vanaf 12 stuks, cakepops vanaf 8 stuks. Neem contact met ons op om meer informatie te vragen over  minimaal aantaal voor bestelling van andere producten van ZZ Sweet Studio.

 

  1. Prijzen

4.1 Alle prijzen en tarieven genoemd op deze site  zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

4.2 De prijzen zijn gebaseerd op prijzen van ingrediënten, materialen, loonkosten, sociale -, fiscale lasten en toeleveringskosten e.d. welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze prijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is ZZ Sweet Studio gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen. De prijzen aan u kenbaar gemaakt in een offerte zijn bindend, tenzij in de offerte een bepaling is opgenomen dat dagprijzen voor dagverse producten, verrekend zullen worden.

 

  1. Levering

5.1 De taarten kunnen afgehaald  worden in Alkmaar.

5.2 Binnen Alkmaar  worden de taarten voor vast bedrag van 6,95€ bezorgd.

5.3 Bij bezorging buiten Alkmaar rekenen we 0,35€ per kilometer binnen een straal van 30 km daarbuiten zijn de bezorgkosten 0,65€ per km.

 

  1. Betaling

6.1 De betaling dient bij bevestiging te worden overgemaakt op IBAN NL38 ABNA 0449 4379 30 ten name van ZZ SWEET STUDIO.

Op het moment dat de betaling binnen is wordt de bestelling definitief aangenomen.

 

Artikel 7. Klachten en retourzending

7.1 In geval van ziekte of overmacht zal ZZ Sweet Studio er alles aan doen een geschikte oplossing te zoeken.

7.2 Bij het ophalen van de taart dient u het bestelde artikel te controleren. Eventuele fouten kunnen direct te plekke nog gecorrigeerd worden. Bent u niet tevreden over de taart dan dient u dit direct bij afhalen/ bezorgen te vermelden. ZZ Sweet Studio is niet verantwoordelijk te houden voor de invloed op het product van de vervoer- en bewaarcondities uwerzijds.

7.3 In het geval er klachten  over de smaak of de kwaliteit van het product neemt de Klant de verantwoordelijkheid  om contact met ZZ Sweet Studio op te nemen en te informeren over het bestaande probleem. Voor de evaluatie van het probleem heeft ZZ Sweet Studio een deel van het product nodig om te worden beoordeeld.

7.4 Een klacht dient binnen 24 uur gemeld te worden, dit met beschrijving  van de klacht via e-mail aan zzsweetstudio@gmail.com. Klachten die na 24 uur gemeld worden, kunnen redelijkerwijs niet in behandeling worden genomen.

7.5 Alle taarten worden op de hand gemaakt. Het kan echter voorkomen dat er verschillen zijn tussen het gekozen voorbeeld en uw taart. Indien u ons een voorbeeld stuurt van een andere bakker of cake designer en ons de opdracht geeft deze na te maken, kunnen er verschillen ontstaan. ZZ Sweet Studio maakt geen exact kopies van taarten van andere bakkers of cake designers.

7.6 ZZ Sweet Studio is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van ZZ Sweet Studio is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van ZZ Sweet Studio komen. ZZ Sweet Studio is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van goederen wanneer deze op verzoek van de klant wordt uitgevoerd door een ander bedrijf dan ZZ Sweet Studio.

7.7 ZZ Sweet Studio is niet aansprakelijk voor enige letselschade bijv. als gevolg van allergieën. Producten van ZZ Sweet Studio kunnen melk, granen, noten, cacao, of andere allergenen bevatten of hiermee in aanraking zijn geweest. Hoewel alle voorzorgsmaatregelen zullen worden getroffen in het geval van bekende allergieën, blijft het de verantwoordelijkheid van de Klant om de gasten te informeren.

 

  1. Annulering

8.1 Taartopdrachten kunnen van te voren schriftelijk per email worden geannuleerd. Tenzij anders vermeld in de prijsopgave. In geval van een volledige betaling vooraf dient u bij annulering de eventueel reeds gemaakte kosten te vergoeden:

– Bij annulering tot 30 dagen voor levering zal het gehele bedrag worden teruggestort

– Bij annulering tot 14 dagen voor levering zal 50% van het gehele bedrag worden teruggestort

– Bij annulering tot 7 dagen voor levering zal 25% van het gehele bedrag worden teruggestort

– Bij annulering binnen 7 dagen voor levering vervalt het recht op terugbetaling.

  • Annuleren doe je via e-mail, naar ons adres sweetstudio@gmail.com
  • ZZ Sweet Studio betaalt de Klant binnen 14 dagen na de bevestiging van de annulering terug.

 

  1. Geschillen en toepasselijk recht

9.1 Enkel het Nederlands recht is van toepassing op deze geschillen.

9.2. ZZ Sweet Studio heeft het recht om iedere taart gemaakt in opdracht te fotograferen en te gebruiken voor de website en overige publicaties.